Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Juridik » Arbetsrätt och lönehantering

Arbetsrätt och lönehantering

Utförandeplaner
Kod: FEV13JU02
Namn: Arbetsrätt och lönehantering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handelsrättens grunder 6 sp
Grunder i affärsredovisning 6 sp
Kursspecifika kompetenser: -behärskar lagstiftningen gällande anställning och arbetsförhållanden
-kan uppgöra arbetsavtal
-känner till arbetstidslagstiftning och semesterlagstiftning
-känner till den lagstiftning som berör löneutbetalningar och kan utföra beräkningar som hör till löneadministrationen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen