Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Yrkesstudier » Juridik

Juridik

Utförandeplaner
Kod: FEV13JU
Namn: Juridik
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -tillägnar sig färdigheter att starta och driva ett företag ur ett juridiskt perspektiv
-känner till de juridiska skyldigheter och rättigheter som företaget har vid ingående av avtal samt anställade av personal
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen