Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Företagsamhet och entreprenörskap

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Företagsamhet och entreprenörskap
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil): 8933_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen