Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: FEK16EX
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Grundstudier 54 sp, Yrkesstudier 102 sp
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -fördjupar sina kunskaper inom den valda profileringen
-tillämpar teoretiska modeller på praktiska problemställningar
-visar prov på analytisk och självständig reflektionsförmåga
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen