Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Fördjupad företagsekonomisk praktik

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Fördjupad företagsekonomisk praktik
SP totalt: 20
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4: 10    År 5:     
Förkunskaper: Allmän företagsekonomisk praktik 10 sp
Kursspecifika kompetenser: -fördjupar sina kontakter till näringslivet
-får praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter inom den valda profileringen
-tillämpar de teoretiska kunskaper som förvärvats inom profileringen
-väljer praktikplats med beaktande av personliga karriärplaner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen