Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Allmän företagsekonomisk praktik

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Allmän företagsekonomisk praktik
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: -blir bekant med och skapar kontakter till näringslivet
-fördjupar sig i uppgifter som ökar den allmänna kompetensen inom företagsekonomi och blir på så sätt bekant med sin kommande yrkesroll
-tillämpar de färdigheter som förvärvats i teorin
-väljer en prakikplats med beaktande av personliga karriärplaner
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen