Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -fördjupar eller breddar sin kompetens enligt eget intresse
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen