Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » IT » Bildhantering och publicering

Bildhantering och publicering

Utförandeplaner
Kod: FEV13IT02
Namn: Bildhantering och publicering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: IT-verktyg 6 sp
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 8925_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen