Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Matematik » Statistik

Statistik

Utförandeplaner
Kod: FEV13MA03
Namn: Statistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handelsmatematik 3 sp och Finansmatematik 3 sp
Kursspecifika kompetenser: - behärskar grundläggande statistiska begrepp och metoder
- kan använda statistiska databehandlingsprogram, företrädesvis excel
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen