Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Matematik » Finansmatematik

Finansmatematik

Utförandeplaner
Kod: FEV13MA02
Namn: Finansmatematik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Handelsmatematik 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -kan beräkna ränta på ränta för ett eller flera kapital, förstå och tillämpa annuitetsprincipen och uppgöra investeringsberäkningar
Kursspecifika kompetenser (fil): 8921_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen