Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

Valfritt ytterligare språk (t.ex. tyska, franska, spanska, ryska)

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Valfritt ytterligare språk (t.ex. tyska, franska, spanska, ryska)
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: -inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
-behärskar minst ett främmande språk förutom engelska så att han/hon kan kommunicera både muntligt och skriftligt på språket i olika vardagliga arbetslivssituationer
-kan samarbeta med personer från andra kulturer och förstår kulturskillnader
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen