Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter » Business English

Business English

Utförandeplaner
Kod: FEV13KO03
Namn: Business English
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Engelska 3 sp
Kursspecifika kompetenser: - tillgodogör sig ett ordförråd och kunskaper som behövs för framgångsrik kommunikation i affärsvärlden såväl i tal som i skrift
- utvecklar de yrkesinriktade språkkunskaperna och inser deras betydelse för effektiv kommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen