Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter » Liike-elämän suomi

Liike-elämän suomi

Utförandeplaner
Kod: FEV13KO02
Namn: Liike-elämän suomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Finska 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -behärskar muntlig och skriftlig affärskommunikation
- kan tillgodogöra sig facktexter och –terminologi på finska
- är bekant med den finska företagsvärlden och -kulturen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen