Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter » Företagskommunikation

Företagskommunikation

Utförandeplaner
Kod: FEV13KO01
Namn: Företagskommunikation
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Svenska 3 sp
Kursspecifika kompetenser: -förstår kommunikationens betydelse som framgångsfaktor för företaget
-kan delta i och bidra till företagets externa och interna kommunikation
-känner till olika medel för framgångsrik kommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen