Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa » Grundstudier » Kommunikationsfärdigheter

Kommunikationsfärdigheter

Utförandeplaner
Kod: FEV13KO
Namn: Kommunikationsfärdigheter
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2: 12    År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: -kan kommunicera muntligt och skriftligt med folk såväl i som utanför branschen på modersmålet, det andra inhemska språket, engelska samt minst ett främmande språk till
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen