Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Praktik » Praktik » Social omsorgspraktik 2

Social omsorgspraktik 2

Utförandeplaner
Kod: SOV10PR03
Namn: Social omsorgspraktik 2
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grundpraktik
Social omsorgspraktik 1
Resursstärkande perspektiv
Kursspecifika kompetenser: Kursena inlärningsresultat är att den studerande:
- kan planera, tillämpa och utvärdera metoder, arbetssätt och modeller som är aktuella på praktikplatsen och i den klientgrupp som praktikplatsen representerar. Studeranden kan även beskriva den idé- och värdemässiga grunden för metoderna ifråga
- kan tillämpa principerna för hållbar utveckling och bedöma konsekvenserna för människan och miljön
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen