Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » KLINISKA STUDIER » Metodik

Metodik

Utförandeplaner
Kod: BA14ME
Namn: Metodik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratoriearbete, säkerhet och grundläggande metodik
- förstår betydelsen av miljöansvar och hållbar utveckling
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen