Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » KLINISKA STUDIER » Klinisk laboratoriemetodik » Biokemisk metodik 1

Biokemisk metodik 1

Utförandeplaner
Kod: BA14KM03
Namn: Biokemisk metodik 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Bioanalytikens grunder
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande färdigheter i laboratorieundersökningsprocessens faser vid undersökning av människans olika organsystem (njurar, hjärta, lever, hemostasmekanism m fl)
- har grundläggande färdigheter patientundersökningar ss EKG, spirometri
- kan använda centrala informationskällor och vetenskapliga publikationer
- kan granska, analysera och dokumentera laborationsresultat
- har förmåga att självständigt klara av nya situationer som hör till verksamhetsområdet
- har grundläggande insikter i tillhörande kvalitetssäkring och -utveckling
- beaktar säkerhet och arbetarskydd samt hållbar utveckling i arbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen