Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Biokemi

Biokemi

Utförandeplaner
Kod: BA14BV01
Namn: Biokemi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har grundläggande insikter om molekyler som bygger upp levande organismer
- har grundläggande kunskaper om kemiska processer i levande organismer
- behärskar biokemisk terminologi
- känner till centrala informationskällor inom biokemi
- förstår betydelsen av biokemi inom bioanalytik
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen