Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Biovetenskaper » Människans fysiologi och anatomi 1

Människans fysiologi och anatomi 1

Utförandeplaner
Kod: BA16BV02
Namn: Människans fysiologi och anatomi 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
- har kunskap om latinska och grekiska begrepp, samt om anatomiska läges- och riktningsbeskrivningar
- har kunskap om och förstår hur celler, olika vävnadstyper samt huden är uppbyggd och fungerar
- har kunskap om och förstår hur nervsystemet reglerar de fysiologiska processerna
- har kunskap om och förstår sinnesorganens uppbyggnad och funktion
- har kunskap om och förstår hur det endokrina systemet reglerar ämnesomsättning och organfunktioner
- har kunskap om och förstår fortplantningen
- har kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad samt musklers, skelettets och ledernas anatomi och fysiologi
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bioanalytik
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen