Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » TEORETISKA STUDIER » Grunder i vårdområdet » Klinisk vård

Klinisk vård

Utförandeplaner
Kod: BA16VG04
Namn: Klinisk vård
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
-har insikt i de vanligaste inremedicinska och kirurgiska sjukdomarna samt i vården och behandlingen av dessa
-har grundläggande kunskaper om pre- och postoperativ vård samt akutvården och intensivvården och förstår de speciella behov patienterna har.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till bioanalytiker
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan delvis vara finsk- och/eller engelskspråkig


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen