Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Socialvård och branschkännedom

Socialvård och branschkännedom

Utförandeplaner
Kod: SOV10SB
Namn: Socialvård och branschkännedom
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studiehelhetens inlärningsresultat är att den studerande
- har en inblick i de kommande arbetsuppgifterna inom det sociala området och känner till de kvalifikationer och det yrkeskunnande som behövs inom social yrkesutövning
- känner till socialvårdens mål, uppgifter och betydelse som en del av samhällspolitiken
- känner till socialvårdens organisation, verksamhetsprinciper och delområden
- känner till socialvårdens mål och metoder samt kan analysera sociala problem på olika nivåer och ökar sin beredskap för klientarbete
- tillägnar sig det sociala områdets etiska principer
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen