Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: EXAMENSA
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik 2
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande kan integrera forskningsprocessens olika steg i sitt lärdomsprov och har förmåga att tillämpa kunskaperna inom sitt intresseområde.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen