Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Juridik » Arbetsrätt

Arbetsrätt

Utförandeplaner
Kod: SOV15JU01
Namn: Arbetsrätt
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: - har grundläggande kunskaper om finländsk arbetsrätt
- har en allmän beredskap att tolka och tillämpa de lagar, förordningar, kollektivavtal samt andra normer som reglerar förhållandena på arbetsmarknaden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen