Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Professionell utveckling och ledarskap » Personlighetsutveckling

Personlighetsutveckling

Utförandeplaner
Kod: SOV10ML06
Namn: Personlighetsutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har en solid självkännedom, förmåga till självreflektion och ett positivt förhållningssätt till den egna utvecklingspotentialen
-inser kommunikationens betydelse för ökad själv- och mänskokännedom
-har kunskap om mellanmänskliga processer och vilken betydelse det egna agerandet har för dessa
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen