Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Professionell utveckling och ledarskap » Leadership in a Multicultural Society

Leadership in a Multicultural Society

Utförandeplaner
Kod: SOV10ML05
Namn: Leadership in a Multicultural Society
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Organisation och ledarskap
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
-har fördjupade insikter i ledarskap och kultur i en mångkulturell och/eller internationell miljö
-har fördjupade insikter i betydelsen av diversitet i arbetslivet
-har grundläggande interkulturell kommunikationskompetens
-har insikter i och kan genomföra utvärdering av arbetslivsverksamhet (särskilt aspekter av diversitet)
-utvecklar sin värdegrund med avseende på diversitet i arbetslivet
-kan kommunicera på engelska i en mångkulturell arbetsmiljö
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen