Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Yrkesstudier » Professionell utveckling och ledarskap

Professionell utveckling och ledarskap

Utförandeplaner
Kod: SOV10ML04
Namn: Professionell utveckling och ledarskap
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 8    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Organisation och ledarskap
Ledarskapspraktik
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studiehelheten ger fördjupde insikter i relationer mellan personal, ledare och organisation i en mångkulturell omgivning. Helheten ger beredskap att hantera vetenskaplig process och rapportering.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen