Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Valfria studier » Valfria studier

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod: VALFRI
Namn: Valfria studier
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen