Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Grundstudier » Mental- och missbrukarvård » Missbrukarvård

Missbrukarvård

Utförandeplaner
Kod: UOSHV10MI01
Namn: Missbrukarvård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Kursens inlärningsresultat är att den studerande:
- har kunskap om olika former av missbruk (främst missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel)
- känner till områdets centrala lagstiftning och rusmedelsstrategier och kan tillämpa dem i yrkesutövning
- känner till missbrukarvårdens olika service- och vårdformer
- kan identifiera missbruk och har handlingsberedskap
- kan informera, rådge och handleda i missbruksfrågor
- känner till olika former av behandling, terapi och vård och kan tillämpa dem med beaktande av individuella faktorer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen