Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Socionom (YH), Vasa » Grundstudier » Mental- och missbrukarvård

Mental- och missbrukarvård

Utförandeplaner
Kod: SOV10MM
Namn: Mental- och missbrukarvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerandes attityder och förhållningssätt till missbruk och psykisk ohälsa är baserade på faktakunskap. Studerande har en professionell handlingsberedskap i det promotiva, preventiva och rehabiliterande arbetet inom mental- och missbrukarvård. Studerande förstår hur individens handlande, relationer och jagbild påverkas av kriser. Studerandes egna utveckling och professionella tillväxt främjas genom ärlig självreflektion. Studerande förstår betydelsen av förebyggande arbete och tidigt ingripande.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Sociala området, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen