Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsproduktion och arbetsledning » Arbetsledning och produktionsplanering

Arbetsledning och produktionsplanering

Utförandeplaner
Kod: BYE14BA01
Namn: Arbetsledning och produktionsplanering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Matematik samt kurserna Grunder i arbetarskydd och byggjuridik och Grundpraktik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• känner till byggmästarens uppgifter som arbetsledare
• kan utföra planering samt övervakning och kvalitetssäkring av förverkligandet av enskilda byggnadsarbeten
• kan utgående från avtalshandlingar planera och organisera produktionen samt utföra projektstyrning av enskilda entreprenader och mindre byggprojekt
• kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen