Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsproduktion och arbetsledning » Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Byggnadsinformationsmodellering (BIM)

Utförandeplaner
Kod: BYE14BA02
Namn: Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik och Bostadshus, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• har grundläggande insikter i och kan använda Building Information Modeling (BIM) och 3D-modellering av normala byggnader
• kan fungera i team utnyttjande BIM för att effektivera genomförande av byggprojekt, både projektering och genomförande av byggnadsproduktion
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen