Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsproduktion och arbetsledning » Byggplatsstudier i arbetsledning

Byggplatsstudier i arbetsledning

Utförandeplaner
Kod: BYE14BA06
Namn: Byggplatsstudier i arbetsledning
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Matematik, Praktik samt kursen Grunder i arbetarskydd och byggjuridik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• har en realistisk uppfattning om organisering, arbetsledning och genomförande av byggnadsproduktion baserad på grundläggande teoretiska kunskaper och praktisk individuell egen erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats
• kan använda sig av tidsplan i arbetsledaruppgifterna under byggskedet och förstår betydelsen för slutresultat och totalekonomi
• kan tillämpa korrekta arbetarskyddskrav i praktiken
• kan arbeta självständigt och ta ansvar som en gruppmedlem i arbetsgemenskapen
• har förmåga att lösa problem och att finna alternativa lösningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen