Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsproduktion och arbetsledning » Byggarbetsledarens arbetsuppgifter

Byggarbetsledarens arbetsuppgifter

Utförandeplaner
Kod: BYE14BA04
Namn: Byggarbetsledarens arbetsuppgifter
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik, Bostadshus, Matematik samt kurserna Grunder i arbetarskydd och byggjuridik och Grundpraktik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• känner till byggmästarens uppgifter och ansvar (inklusive arbetarskyddsansvar) som arbetsledare
• har en realistisk bild av byggmästarens uppgifter som arbetsledare baserad på grundläggande teoretiska kunskaper om uppgifterna och praktisk erfarenhet av uppgifterna på en större byggplats
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen