Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Praktik » Praktik » Yrkespraktik 1

Yrkespraktik 1

Utförandeplaner
Kod: BYE14PR03
Namn: Yrkespraktik 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kursen Grunder i arbetarskydd och byggjuridik samt Grundpraktik och studiehelheten Grunder i byggnadsteknik, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• har detaljerad uppfattning om byggbranschens aktörer och arbetsuppgifter samt kategorier av arbetsgivare inom branschen
• kan beskriva betydelsen av planering vid genomförande av byggprojekt samt betydelsen av produktivitet, lönsamhet och ett företags konkurrenskraft
• kan skriftligt redovisa för korrekta tillämpningar samt betydelse av korrekt arbetarskydd
• kan använda korrekt avancerad byggbranschterminologi
• kan systematiskt rapportera och reflektera, skriftligt enligt standarduppställning, över sin arbetserfarenhet, inlärning och praktikplatsens organisation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen