Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Praktik » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: BYE14PR
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 15    År 2: 15    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kursen Grunder i arbetarskydd och byggjuridik, eller motsvarande kunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• har praktisk kunskap inom byggbranschen och känner till byggbranschens aktörer
• är bekant med branschens terminologi, arbetsmetoder, verktyg, program och föreskrifter
• kan tillämpningen av arbetslagar och förstår betydelsen av arbetarskydd
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen