Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsvård och renovering » Inomhusklimat och husteknik

Inomhusklimat och husteknik

Utförandeplaner
Kod: BYE14BR04
Namn: Inomhusklimat och husteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik och Bostadshus samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Studerande:
• känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen