Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Byggnadsvård och renovering

Byggnadsvård och renovering

Utförandeplaner
Kod: BYE14BR
Namn: Byggnadsvård och renovering
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 18    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheterna Grunder i byggnadsteknik och Bostadshus samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• förstår den byggda miljöns betydelse för mänskan och samhället samt byggnadsvårdens betydelse i förvaltande av den byggda miljön
• känner till de huvudsakliga byggnadsmaterialen och konstruktionslösningar samt kostnadsstruktur för renoveringsprojekt
• kan inventera gamla fastigheter och planera kompletterande byggnadsdelar
• känner till de vanligaste betongarbetsmetoderna för att kunna planera och leda betongarbeten
• känner till principer för funktion och placering av installations- och automationsteknik för att kunna beakta det i projektering och byggande samt arbetsledning
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen