Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Grunder i byggnadsmekanik

Grunder i byggnadsmekanik

Utförandeplaner
Kod: BYE14BM
Namn: Grunder i byggnadsmekanik
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheten Grunder i byggnadsteknik och matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:
• inser sambandet mellan byggnadens funktion och konstruktionernas utformning
• förstår betydelsen av bärande och förstyvande konstruktioner för byggnadens stabilitet
• förstår och kan tillämpa byggnadsmekanik i konstruktionsplanering
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen