Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Bostadshus

Bostadshus

Utförandeplaner
Kod: BYE14BH
Namn: Bostadshus
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 30    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Studiehelheten Grunder i byggnadsteknik samt matematikkursen Funktioner och ekvationer 1, eller motsvarande kunskaper
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan grunderna i byggnads- och konstruktionsplanering
• kan lösa de estetiska, funktionella och konstruktionsmässiga frågor som uppstår då man planerar ett bostadshus för en familj
• kan ritningsteknik för hand och grunderna i AutoCAD, samt hur man på ritningar redovisar planer
• vet hur man konstruerar stommen och byggnadsdelarna i ett hus med regelstomme, samt förstår hur en byggnads stomme fungerar och vet hur och varför byggnaderna värme- och fuktisoleras
• har tillräckliga kunskaper om betong-, murade och träkonstruktioner för att bl.a. dimensionera och beräkna en mindre träkonstruktion med betongfundament och tillhörande byggnadsdelar
• förstår samverkan mellan byggnad och undergrund
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen