Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Yrkesstudier » Grunder i byggnadsteknik

Grunder i byggnadsteknik

Utförandeplaner
Kod: BYE14BT
Namn: Grunder i byggnadsteknik
SP totalt: 24
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 24    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• känner till de vanligaste byggnads- och stommaterialen i Finland och hur materialvalet påverkar konstruktionernas utformning
• förstår samverkan mellan byggnad och undergrund
• kan grunderna i byggnads- och konstruktionsplanering
• kan ritningsteknik för hand
• känner till byggbranschens aktörer samt branschens centralaste kunskapskällor
• kan tillämpningen av bygglagstiftning och arbetarskydd inom byggande samt förstår betydelsen av arbetarskydd
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen