Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Matematik » Geometri och vektorer

Geometri och vektorer

Utförandeplaner
Kod: BYE14MA02
Namn: Geometri och vektorer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan lösa grundläggande geometriska problem
• kan använda den rätvinkliga samt den snedvinkliga triangelns trigonometri
• kan utföra grundläggande vektoroperationer (addition, subtraktion, multiplikation med skalär, skalärprodukt och kryssprodukt)
• känner till de trigonometriska funktionerna och kan lösa motsvarande enkla ekvationer
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen