Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Matematik » Funktioner och ekvationer 2

Funktioner och ekvationer 2

Utförandeplaner
Kod: BYE14MA03
Namn: Funktioner och ekvationer 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Matematikkursen Funktioner och ekvationer 1 eller motsvarande kunskaper
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan lösa olikheter av första och andra graden
• kan lösa högregradsekvationer och känner till motsvarande funktioner och deras egenskaper
• känner till de vanligaste icke-linjära funktionernas egenskaper samt lösa enkla ekvationer av dessa typer
• känner igen ekvationerna för kägelsnitt
• kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem
• kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen