Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Matematik » Funktioner och ekvationer 1

Funktioner och ekvationer 1

Utförandeplaner
Kod: BYE14MA01
Namn: Funktioner och ekvationer 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
• kan använda de fyra räknesätten för beräkning och förenkling av grundläggande matematiska uttryck samt kan lösa enkla ekvationer av första och andra graden
• kan lösa linjära ekvationssystem algebraiskt och grafiskt
• känner till funktioner av första och andra graden samt deras egenskaper
• kan grunderna i MathCad
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen