Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Byggprojekt och företagande » Introduktion till högskolestudier

Introduktion till högskolestudier

Utförandeplaner
Kod: RB14IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
• känner till sin egen högskola och enhet
• inser nyttan av studerandeaktiverande lärmetoder
• kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
• kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
• kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer och dela med sig till andra
• kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
• kan reflektera över livslångt lärande i sitt kommande yrke
• kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen