Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Byggprojekt och företagande

Byggprojekt och företagande

Utförandeplaner
Kod: BYE14BP
Namn: Byggprojekt och företagande
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studeranden
• har färdigheter att planera och genomföra yrkeshögskolestudier samt utvecklas för en självständig yrkesidentitet och för ett livslångt lärande.
• har grundfärdigheter att använda informationsteknik i sitt kommande yrke.
• har färdigheter att som både medlem av och ledare för en grupp planera och genomföra ett enklare byggprojekt i träkonstruktion.
• har tillräckliga grundkunskaper i företagsekonomi och insikt i byggbranschen för att kunna etablera sig som egen företagare med därtill hörande administration och medveten riskhantering.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Byggnads- och samhällsteknik, Raseborg
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen