Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Byggmästare (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg » Grundstudier » Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Utförandeplaner
Kod: BYE14SK
Namn: Språk och kommunikation
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 3    År 3: 6    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande
• kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt på svenska, finska och engelska i situationer som uppkommer i yrkeslivet
• har kännedom om central arbetslivs- och yrkesterminologi på samtliga tre språk och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i sitt områdes facklitteratur
• har kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik samt en stark etisk syn på forskningsprocessen och -resultatet.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen