Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: TLE16EX
Namn: Examensarbete
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 30    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Att uppöva förmågan att formulera problem och syften och att utgående från dessa sammanställa ett manuskript till en avhandling inom valt ämnesområde. Lärdomsprovet skall träna den studerande i att med teori och praktik som bas utveckla nytt kunnande inom valt ämnesområde. Avhandlingen har också som mål att förena skolan, den studerande och uppdragsgivare i en integrerad utvecklingsprocess.

Lärdomsprovsprocessen:
Lärdomsprovet inleds med att de studerande lär sig om vetenskapens grunder innehållande vetenskapsfilosofi, grundläggande vetenskapsmetodik samt vanliga analysmetoder och därtill hörande databehandlingsmöjligheter. Dialog och personlig handledning är grundläggande aktiviteter i läroprocessen. Delrapportering, kompletteringar och presentation av manuskript ingår i de arbetsfaser som skall avklaras.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen