Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Tillämpning av nya teknologier

Tillämpning av nya teknologier

Utförandeplaner
Kod: TL10LE07
Namn: Tillämpning av nya teknologier
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att den studerande bekantar sig med aktuell forskning inom teknikens och ekonomins område, gällande ledarskap, affärsutveckling och teknikforskning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen