Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2016

2016/2017 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (högre YH), teknologibaserat ledarskap » Fördjupade yrkesstudier » Ledarskap » Vetenskapsmetodik

Vetenskapsmetodik

Utförandeplaner
Kod: TL10LE05
Namn: Vetenskapsmetodik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Att den studerande blir bekant med vad vetenskap, kunskap och forskningsmetodik är. Därtill skall den studerande komma i kontakt med litteratur och anvhandlingar där det vetenskapliga har en klar plats. Ett delmål är att den studerande innan han påbörjar sitt lärdomsprov reflekterar över det vetenskapliga arbetssättet och om möjligt finner kopplingar till den egna lärdomsprovsprocessen.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknologibaserat ledarskap
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen